CANT DE LA SIBIL.LA


El Jorn del Judici
serà pel qui haurà fet servici.

Ans del Judici l¡Anticrist vendrá
i a tot lo món turment darà,
i fent-se com a Déu servir,
qui no el creurá el farà morir.

El Sol perdrà sa claredat
mostrant-se fosc i entelat,
la lluna no darà claror
i tot lo món serà tristor.

El seu regnat serà molt breu;
i baix del cruel poder seu
moriran màrtirs los dos a un lloc
aquells dos sants, Elies i Enoc.

Gran foc del cel davallarà;
mars, fonts i rius, tot cremarà,
los peixos donaran grans crits
perdent sos naturals delits.

Jesucrist, Rei universal,
home i ver Déu eternal,
del cel vendrá per a jutjar
i acada un lo just darà.

Als bons dirà: Fills meus, veniu!
Benaventurats, posseïu
el regne que està aparellat
des de què el món va esser creat!.

Als mals dirà terriblement:
Anau, maleïts, en el turment!
anau-vos-ne al foc etern
amb vostre princep de lo infern!

Oh humil Verge! Vós qui heu parit
Jesús Infant aquesta nit.
a vostre Fill vullau pregar
de lo infern nos vulla guardar!

El Jorn del Judici
serà pel qui haurà fet servici.